Monday, 14 November 2011

Kejujuran Imam Malik

Dengan nama Allah Yang Maha Penyayang..


Imam Malik dilahirkan di sebuah perkampungan kecil yang bernama Ashbah, yang terletak di dekat Kota Himyar jajahan Yaman. Nama aslinya ialah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Ashabally. Beliau adalah seorang ulama besar yang lahir di Madinah serta mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap dunia Islam.

    Ketika Imam Malik berusia 54 tahun, pemerintahan berada di tangan baginda Al-Mansur yang berpusat di Baghdad. Ketika itu Madinah dipimpin oleh seorang gabenor bernama Jaafar bin Sulaiman Al-Hasymi. Sementara itu Imam Malik menjadi mufti di Madinah. Suatu ketika timbul masalah penceraian (talak), maka Imam Malik telah menyampaikan fatwanya, bahawa talak yang dipaksa tidak sah, ertinya talak suami terhadap isteri tidak jatuh. Fatwa ini sungguh berlawanan dengan kehendak gabenor. Oleh kerana dia tidak mahu hadith yang disampaikan oleh Imam Malik tersebut diketahui oleh masyarakat, akhirnya Imam Malik dipanggil untuk mengadap kepada gabenor.

    Kemudian gabenor meminta agar fatwa tersebut ditarik kembali dan jangan sampai orang ramai mengetahui akan hal itu. Walau bagaimanapun Imam Malik tidak mahu menariknya. Jadi, fatwa tersebut tetap disiarkan kepada orang ramai. Talak yang dipaksanya tidak sah. Bahkan Imam Malik sengaja menyiarkan fatwanya itu ketika beliau mengadakan ceramah-ceramah agama, kerana fatwa tersebut berdasarkan hadith Rasulullah SAW yang harus diketahui oleh umat manusia.

    Akhirnya Imam Malik ditangkap oleh pihak kerajaan, namun ia masih tetap dengan pendiriannya. Gabenor memberi peringatan keras supaya fatwa tersebut ditarik dengan segera. Kemudian Imam Malik dihukum dera, diikat dengan tali dan dinaikkan ke atas punggung unta, lalu diarak mengilingi Kota Madinah. Selepas itu, Imam Malik dipaksa lagi supaya menarik kembali fatwanya itu.

    Mereka mengarak Imam Malik supaya Imam merasa malu dan hilang pendiriannya. Tetapi Imam Malik masih tetap dengan pendiriannya itu. Kerana ketegasannya itu, dia dihukum dengan sebat sebanyak 70 kali, yang menyebabkan tulang belakangnya hampir patah. Kemudian ia berkata kepada sahabat-sahabatnya:
“Aku dihukum dera begitu berat lantaran fatwaku. Demikian Said Al-Musayyid, Muhamad Al-Munkadir dan Rabiah telah dijatuhi hukuman demikian lantaran fatwanya juga.”

    Bagi Imam Malik, hukuman seperti itu tidaklah mengubah pendiriannya,bahkan semakin bertambah teguh jiwanya. Beliau tidak pernah takut menerima hukuman, asalkan beliau berada pada jalan kebenaran. Kerana memang setiap perjuangan itu memerlukan pengorbanan. Imam Al-Laits, seorang alim menjadi mufti Mesir ketika itu, saat mendengar berita bahawa Imam Malik dihukum lantaran fatwanya, beliau berkata: “Aku mengharap semoga Allah SWT mengangkat darjat Imam Malik atas setiap pukulan yang dijatuhkan kepadanya, menjadikan satu tingkat baginya masuk ke syurga.” Ameen..

~editor:mujahid91~ 

1 comment:

pelangi sepi said...

jujur amalan yang baik

Most Read Posts

Followers

Follow by Email

Aurat Oh Aurat!!

Aurat Oh Aurat!!