Monday, 19 March 2012

Sempurnakan Agamamu..


Dengan Nama Allah yg Maha Pemurah & Maha Penyayang...

Firman Allah SWT yg bermaksud,
“...Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan Aku telah cukupkan nikmat-Ku kepada kamu, dan Aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu….”
(Al-Maidah:3)

Sesungguhnya Allah telah menciptakan agama yang sangat sempurna dan sesuai dengan fitrah manusia yakni Islam. Hakikatnya, Islam bukanlah semata-mata agama tetapi ia adalah satu cara hidup (the way of life).
Berbicara mengenai kesempurnaan Islam, sebenarnya jika kita lihat Islam melengkapi seluruh aspek kehidupan. Islam tidak membiarkan manusia hidup tanpa petunjuk sama ada dari sudut keagamaan (akhirat) atau keduniaan, moral atau pendidikan,  lahiriah atau batiniah, individu atau jemaah, dan bahkan dari sudut ekonomi atau politik.


Islam juga sesuai sepanjang masa atau dengan kata lain “Dulu, Kini,& Selamanya”...Cuma tinggal kita sahaja yang ingin mengambil Islam sebagai cara hidup atau tidak. Allah SWT juga telah berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya:
“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul (dengan memerintahkannya menyeru mereka): “Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah Taghut”..
 (An-Nahl:36)

Selain tiada batas masa, Islam juga untuk semua manusia tidak kira bangsa (Melayu,Arab,Cina,India& lain-lain), generasi, tempat, bahkan tidak kira apa taraf hidup seseorang itu. Sebagaimana Firman-Nya:
“Dan tiadalah Kami mengutuskan engkau (wahai Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.”
 (Al-Anbiyaa’:107),

 Jelas sekali Islam itu cukup lengkap dan sempurna buat kita selaku hamba-Nya yang perlukan petunjuk dalam melayari bahtera kehidupan ini. Cuma 1 sahaja persoalan buat diri dan sahabat-sahabat sekalian, “Sempurnakah Islam kita?” ...Wallahua’lam.

Daripada Abu Hurairah ra. berkata, bahawa Nabi SAW bersabda yg bermaksud,
“Sebahagian daripada tanda baiknya (kualiti) keislaman seseorang ialah meninggalkan sesuatu yg tidak bermanfaat baginya.”
(Riwayat At-Tirmizi, Ibn Majah, Ahmad dan al-Baihaqi)

~pena mujahid91~   

Read more...

Saturday, 10 March 2012

Keberanian Saad bin Abi Waqqash ra.


Bismillah..Alhamdulillah.

Dari Ibnu Asakir bahawa Az-Zuhri telah berkata: Pada suatu hari Rasulullah SAW telah mengutus Sa'ad bin Abi Waqqash ra. untuk mengetuai suatu pasukan ke suatu tempat di negeri Hijaz yang dikenal dengan nama Rabigh. Mereka telah diserang dari belakang oleh kaum Musyrikin, maka Sa'ad bin Abu Waqqash ra. mengeluarkan panah-panahnya serta memanah mereka dengan panah-panah itu. Dengan itu, maka Sa'ad bin Abu Waqqash ra. menjadi orang pertama yang memanah di dalam Islam, dan peristiwa itu pula menjadi perang yang pertama terjadi di dalam Islam. (Al-Muntakhab 5:72)


Ibnu Syihab pula berkata: Pada hari pertempuran di Uhud Sa'ad bin Abi Waqqash ra. telah membunuh tiga orang Musyrikin dengan sebatang anak panah. Dipanahnya seorang, lalu diambilnya lagi panah itu, kemudian dipanahnya orang yang kedua dan seterusnya orang yang ketiga dengan panah yang sama. Ramai para sahabat merasa heran tentang keberanian Sa'ad itu. Maka Sa'ad berkata: Nabi SAW yang telah memberikanku keberanian itu, sehingga aku menjadi begitu berani sekali. (Al-Muntakhab 5:72)


Abdullah bin Mas'ud ra. juga telah berkata: Pada hari pertempuran di Badar, Sa'ad bin Abi Waqqash ra. telah menyerang musuh dengan berkuda dan dengan berjalan kaki. (Majma'uz Zawa'id 6:82)


Ayuh kita contohi keberanian Sa’ad bin Abi Waqqash ra., lebih-lebih lagi terhadap orang-orang yang memusuhi agama Allah dan...BERANILAH KERANA BENAR!!!~Mujahid91~

Read more...

Most Read Posts

Followers

Follow by Email

Aurat Oh Aurat!!

Aurat Oh Aurat!!