Saturday, 10 March 2012

Keberanian Saad bin Abi Waqqash ra.


Bismillah..Alhamdulillah.

Dari Ibnu Asakir bahawa Az-Zuhri telah berkata: Pada suatu hari Rasulullah SAW telah mengutus Sa'ad bin Abi Waqqash ra. untuk mengetuai suatu pasukan ke suatu tempat di negeri Hijaz yang dikenal dengan nama Rabigh. Mereka telah diserang dari belakang oleh kaum Musyrikin, maka Sa'ad bin Abu Waqqash ra. mengeluarkan panah-panahnya serta memanah mereka dengan panah-panah itu. Dengan itu, maka Sa'ad bin Abu Waqqash ra. menjadi orang pertama yang memanah di dalam Islam, dan peristiwa itu pula menjadi perang yang pertama terjadi di dalam Islam. (Al-Muntakhab 5:72)


Ibnu Syihab pula berkata: Pada hari pertempuran di Uhud Sa'ad bin Abi Waqqash ra. telah membunuh tiga orang Musyrikin dengan sebatang anak panah. Dipanahnya seorang, lalu diambilnya lagi panah itu, kemudian dipanahnya orang yang kedua dan seterusnya orang yang ketiga dengan panah yang sama. Ramai para sahabat merasa heran tentang keberanian Sa'ad itu. Maka Sa'ad berkata: Nabi SAW yang telah memberikanku keberanian itu, sehingga aku menjadi begitu berani sekali. (Al-Muntakhab 5:72)


Abdullah bin Mas'ud ra. juga telah berkata: Pada hari pertempuran di Badar, Sa'ad bin Abi Waqqash ra. telah menyerang musuh dengan berkuda dan dengan berjalan kaki. (Majma'uz Zawa'id 6:82)


Ayuh kita contohi keberanian Sa’ad bin Abi Waqqash ra., lebih-lebih lagi terhadap orang-orang yang memusuhi agama Allah dan...BERANILAH KERANA BENAR!!!~Mujahid91~

No comments:

Most Read Posts

Followers

Follow by Email

Aurat Oh Aurat!!

Aurat Oh Aurat!!